Belangrijk voorbehoud betreffende medische inhoud

De inhoud van deze website, en conclusies die lezers kunnen trekken uit de inhoud, kunnen nooit een goed medisch onderzoek door een gekwalificeerde arts vervangen.

De site kan niet volledig zijn in alle data en informatie betreffende het ziektepatroon, symptomen of therapeutische opties. Dit is niet een volledig overzicht van een gecompliceerde conditie.

Aangezien de conditie complex en vaak multifactorieel bepaald is, dient een volledige beschouwing van de verschillende therapeutische mogelijkheden gemaakt te worden door een team van direct betrokken artsen en in overleg met de patient. Geen enkele beslissing om een bepaalde therapeutische interventie toe te passen, of om te beslissen waar een patient baat bij zou kunnen hebben kan berusten op informatie die deze website verstrekt. De website host en de auteurs van de tekst op de site kunnen en zullen geen verantwoordelijkheid nemen voor enige consequentie mocht dit toch gebeuren.